Eind 2017 al werden plannen aangekondigd om gameverslaving te erkennen als ziekte en een jaar geleden werden die plannen concreter via een ontwerptekst van van de elfde editie van de International Classification of Diseases (ICD 11) van de World Health Organisation. Nu is die nieuwste versie van de ICD goedgekeurd en dus zal ook “gaming disorder”, wat zich laat vertalen naar “gamestoornis” officieel erkend worden als ziekte. Concreet gebeurt dat vanaf 1 januari 2022.

De definitie die voor gamestoornis gehanteerd wordt, luidt: “een patroon of gedrag dat gekenmerkt wordt door een verzwakte controle over gamen, het steeds meer prioriteit verlenen aan gamen over andere activiteiten, in die mate dat gamen voorrang krijgt op andere interesses en dagelijkse activiteiten, en het voortzetten of escaleren van gamen ondanks het voorvallen van negatieve gevolgen.”

Om de diagnose te kunnen stellen, moet het gedragspatroon volgens de World Health Organisation voldoende ernstig zijn en resulteren in een significante afzwakking van persoonlijke, familiale, sociale, educatieve en andere belangrijke domeinen in het leven die anders, gedurende minstens de 12 maanden voorheen, nog evident waren.

Hoewel het natuurlijk geen kwaad kan om te waarschuwen voor buitensporig gamegedrag, en hoewel het misschien logisch is om gameverslaving te erkennen als ziekte, net als andere verslavingen, is niet iedereen tevreden met de erkenning van gameverslaving als ziekte door de World Health Oganisation. Tegenstanders vrezen namelijk dat fanatieke gamers onterecht gestigmatiseerd zouden kunnen worden en dat ze onterecht als verslaafd bestempeld zullen worden. Bij de World Health Organisation echter wordt benadrukt dat (veel) gamen en een gameverslaving heel andere zaken zijn. Elders vreest de game-industrie voor negatieve gevolgen wanneer “gamen” als ziekte kan worden bestempeld, maar opnieuw reageert de World Health Organisation dat een diagnose van gamestoornis niet zomaar gesteld kan worden.

Het voordeel van de erkenning van gameverslaving als ziekte is voorts ook dat de problematiek ernstiger genomen kan worden, dat er meer onderzoek naar verricht zal worden en dat hulpverleners meer middelen in handen zullen krijgen om op te treden. Op die manier hoopt men ook preventiever te werk te kunnen gaan.

Check ook

Review Fritz!Box 7590

Menig gamer in Nederland is er wel mee bekend; langzaam internet. Veelal wordt het ondersc…